Dockteater

I tidskriften Dockteaterns nummer 4 från 2007 finns reportaget ”Squash i taket”. Där kan man inledningsvis läsa om Staffan Björklunds teaters 30-årsjubileum. Varken Teatersällskapet Arlövskvartetten, Teatersällskapet Kärran eller mitt namn nämndes i reportaget.

Jag korrigerar härmed historiebeskrivningen (under bilden). Varje upplysning finns verifierad i form av tidningsklipp eller i offentlig handling.

Teatersällskapet Kärran fram till 1994

Efter att ha känt varandra i 9 år, varit medlemmar i samma orienteringsklubb – OK Silva från Kävlinge – och bl.a. deltagit i två sommarrevyer i Gilleleje i Danmark 1976 och 1977, bildade Staffan Björklund och jag – Mårten Gantelius – Teatersällskapet Arlövskvartetten HB 1978.

År 1980 ombildade vi oss till aktiebolag genom att köpa ett existerande AB med brutet räkenskapsår.

Teatersällskapets huvudsakliga inkomstkälla var de ”stora” föreställningarna som främst spelades på turné. Vi gjorde även några pjäser enbart för teaterhuset i Hög – den gamla skolan belägen mitt emellan Kävlinge och Löddeköpinge – så som H.C. Andersens Löskragen och de helt egenproducerade På Olympens höjder och Dockan och poeten. Därutöver en mängd små produktioner – modellteater, skuggteater, sommarteater, föreställningen Röda rosor är gula tillsammans med Jytte Abildström (Teaterchef på Riddersalen i Köpenhamn), Katten som gick sina egna vägar m.m.

Fram till 1980 producerade och inspelade Staffan och jag barnradioserierna Så var det då när vi var små, 5 x 5 program à 15 minuter. Därutöver en serie om stenåldern och en om vikingatiden på vardera 5 program, samt en entimmes ungdomsradioteater Eva, titta fram. Sydsvenska rådhjälpen inspelades och sändes en gång i veckan under cirka ett halvårs tid.

Senhösten 1983 gjorde vi en TV-serie – Teaterhuset – på 5 program à 30 minuter med Sonja Pleijel från Malmö-TV som producent.

År 1985 bytte vi namn till Teatersällskapet Kärran.

”Stora” produktioner:

 • Hjälpargycklet 1978
 • Harmonigycklet 1979
 • Små hemligheter 1980
 • Kalejdoskop 1981
 • Virvelvind 1982
 • Miniatyräventyr 1983
 • Thespiskärran 1985
 • Menagerifantasi 1986
 • Flickan och havet 1988
 • Den lycklige bonden 1989 (Ensamföreställning SB)
 • Den sjungande pojken 1990 (Ensamföreställning MG)

Under hela 80-talet hade vi ettåriga, skriftliga avtal med Kävlinge kommun som innebar att teatersällskapet skulle utföra arbete i kommunen motsvarande kommunens driftskostnader för teaterhusfastigheten.

En stor del av avtalet utgjorde arbete med en ungdomsgrupp – naturligtvis skiftande under årens lopp – med vilken vi producerade föreställningar som spelades på kommunens samtliga biblioteksfilialer. I samband med föreställningen Kalejdoskop genomförde vi ett tämligen stort samarbetsprojekt mellan Kävlinge kommuns skolor och fritidgårdar vilket resulterade i 8 föreställningar av Cirkus Yayati – 4 av dem offentliga. Cirka 50 barn från 5:e och 6:e klass från kommunens 4 fritidsgårdar och kommunala musikskolan uppträdde i föreställningarna. Vid invigningen av Kävlinge teater var Staffan och jag konferencierer som en del av avtalet. Osv., osv.

Varje år köpte Kävlinge kommun frivilligt ett program i Teaterhuset för kommunens samtliga 6-åringar. Det fanns aldrig något som helst krav från Kärrans sida att kommunen skulle köpa våra föreställningar framför några andra barnteatergruppers. Snarare tvärtom.

Våren 1990 köpte jag Staffan Björklunds aktier i Teatersällskapet Kärran AB och övertog teatersällskapet i sin helhet. Det enda Staffan tog med sig till Pegasus Trädgård var några få dockor och rekvisitor som han ville ha. Samtidigt startade han Staffan Björklunds teater. Därefter investerade jag cirka en halv miljon kronor till ombyggnation av den gamla skolan i Hög till att bli en komplett teater.

Tillsammans med Bertil Mauritzon – konstnär och Guignolkännare – arrangerade jag våren 1991 ett gästspel på den nya teatern med José Luis Gonzalez och Le vrai Guignol des Champs Elysées (Se några bilder under Mina barn - 1991-95.).

I juni 1992 arrangerade Bertil Mauritzon en liten festival utanför Ystad. De av Bertil inbjudna var sir Percy Press med Punch and Judy, Philippe Cassidanus och José-Luis Gonzalez med Le vrai Guignol dés Champs Elysées, Dockteaterverkstan från Osby med en Kasper-föreställning samt Teatersällskapet Kärran med Den sjungande pojken.

I augusti 1992 erbjöd jag Kävlinge kommunfullmäktige att köpa hela teatersällskapet för 800 000 kr. Min förhoppning var att teatern skulle kunna drivas vidare i kommunens regi. Kommunfullmäktige avböjde erbjudandet.

År 1993 och 1994 deltog jag i den danska barnteatersamlingen i Ålborg respektive på Fyn med ”Den syngende dreng” – Den sjungande pojken som jag översatt/transformerat till danska 1991.

Teatersällskapet Kärran AB avvecklades 1994 utan att ha gått i konkurs eller med några fordringsägare. Hösten 1993 demonterade jag teatern i Hög och byggde upp den igen på fristaden Christianias barnteater i Köpenhamn. Nypremiär med ”Jul i Englely” med ett dussintal deltagande barn från Christiania. Ridån, det elektriska systemet och scengolvet skänkte jag till Christiania. Teaterbussen – en specialinredd Mercedes – skänkte jag till en lettisk musikgrupp. De flesta av dockorna har jag fortfarande kvar.

Med vänlig hälsning
Mårten Gantelius