Sedan 1978 har jag varit företagare, dvs. det har aldrig varit aktuellt för mig att producera något CV.
Här redovisas några upplysningar om min bakgrund:

Examina

a) Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola 1974

b) Dansk-svensk translatorsexamen, Copenhagen Business School 2003

 

Därutöver 20 poäng i franska från 1971.