IT-bullen

Se Facköversättaren_08_02 sida 14 - ”"IT-bulle – något för frilansare?"”

Jag har fört statistik sedan januari 2007 då jag fick in dator och Internet i taxibilen. Inom Värmdö Taxi, som jag kör för, ligger genomsnittet för Inkört/mil på cirka 65 kr. Detta är även ett mått på andelen tomkörningskilometrar och onödiga kostnader och onödig miljöbelastning. Mitt genomsnitt sedan januari 2007 är cirka 95 kr/mil (96,25 kr/mil 2011). Dessutom kör jag in cirka 10 % mer än genomsnittet p.g.a. att jag väntar ut ”sista körningen” i stället för att tomma hem.

En spinoff-effekt som jag inte hade förutsett är att jag har fått intressanta språkjobb i taxibilen
(Se exemplen i ”Svenska som källspråk – ett vinnande koncept?”)