Kronofogden

Kronofogde Christina M Forsberg i Stockholm och jag har skilda uppfattningar om vem som är skyldig vem pengar.
Se min delgivning av henne m.h.a. delgivningsfirman Deltra.

Nedanstående text och länkar hade inte lagts ut om kronofogdemyndigheten hade betalat mig enligt punkterna 1-7 i e-brev till Pär-Henrik Björverud – i storleksordningen 450 000 SEK – så att pengarna hade stått på mitt konto senast 2009-10-22 kl 12.

Kronofogde Pär-Henrik Björverud i Malmö har slutat och hans roll i sammanhanget har övertagits av kronofogde Håkan P Nilsson.

Om myndigheterna hade följt Arkivlagen och inte kastat akter och skriftväxlingar och raderat e-post hade akthögen varit cirka tre gånger så tjock. Exempelvis fanns inget av de dokument som delgavs kronofogde Christina M Forsberg i Stockholm med i akten som jag rekvirerade från kronofogdemyndigheten i september 2009.

Sedan 1992 har inte en säger en person på någon dansk eller svensk myndighet – och allra minst på kronofogdemyndigheten – sagt: ”Här föreligger entydiga tingsrättsdomar som dessutom fastställts av hovrätten. Dem ska vi naturligtvis rätta oss efter.”

”Endast domstolar äger rätt att omstöpa domar.” Svårare än så är det inte.

Slutsats: Min kompetens och arbetsinsats var inte tillräckligt för att få kronofogdemyndigheten att respektera gällande tingsrättsdomar – fastställda av Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Försättsblad delgivning
E-brev från rikskronofogden
Brev från CMF
Akthög
E-brev till PHB
Danskt utdrag
Hemfridsbrott
Brev till verksjurist Joachim Angermund

Hittills - 2012-10-20 - har noll kronor utbetalats till mig. Däremot fick jag ett kontoutdrag från Skatteverket daterat 2010-12-07 som visade att Skatteverket hade överfört 18 097 kr till KFM (Överskjutande skatt). Dvs. inga tecken på att KFM tänker rätta till sina misstag, börja följa lagstiftningen, sluta sätta rättssystemet ur spel eller sluta sabotera den fria rörligheten i Norden.

2016-05-27. Ett av skälen till att jag valde att bosätta mig på Martinique var att KFM inte har något samarbetsavtal med Frankrike som de har med de övriga nordiska länderna. Om KFM vill ha några pengar av mig här måste det gå via domstol. Där hade de riskerat att förlora och tvingats betala mig 4-500 000 SEK samt ett skadestånd enligt fransk lagstiftning. Jag hade bara behövt få dokumentationen ovan översatt till franska och lämnat den till domstolen. KFM valde att låta "skulden" "försvinna" - utan skriftligt beslut eller annan dokumentation.