LTH

År 1974-75 arbetade jag som utbildningsplanerare på Väg-och Vatten-sektionen på LTH. De sista 2 åren av utbildningen arbetade jag parallellt som studievägledare. Under dessa fyra år deltog jag i utformningen och genomförandet av den nya utbildningsplanen V 72.

Som utbildningsplanerare var jag även doktorand vid institutionen för Byggproduktionsteknik. Jag tog mina doktorandpoäng och presenterade min idé till doktorsavhandling – som jag hade haft hela tiden: "”Framtidsmodeller som beslutsunderlag vid stora samhällsbyggen"”. När jag inte fick tillräckligt stöd för mitt upplägg lämnade jag LTH.

År 1995-96 återvände jag till LTH och institutionen för Byggnadsekonomi som institutionen hade omdöpts till. Jag moderniserade min gamla forskaridé vilket resulterade i en EU-ansökan, – skickad med kurir till Bryssel den 15 mars 1996.