Family Law and the Genocide of Children

Blogägaren Baron Bodissey råkade "av misstag" fokusera på fäder i stället för på barn. När ni läser tråden får ni både skratta och gråta.. Se http//:gatesofvienna.net/2014/03/family-law-and-the-genocide-against-fathers/#comments