Institutional violence against children in Sweden during recent decades

Videon är 37 minuter lång. Den spelades in i november 2011, och sedan mars 2013 finns den tillgänglig på vimeo.com.

Se videon »