Tre korta familjerättsliga essäer

Essäerna är skrivna 2013: "En solskenshistoria mitt i eländet", "Familjerättsindustrin" samt "En kvinnas tal till den man hon älskar".

En solskenshistoria mitt i eländet

Roger Lindström

Min absoluta favoritklient 1992! Han kom körandes till Kävlinge från Landskrona på en transportmoppe. Med en stor potatisnäsa hade han inte utseendet med sig. Östgöten Roger var nykter alkoholist, pingstvän och pratade som ett maskingevär. Men han älskade sin 4-åriga dotter Emily mer än något annat på jorden.

Roger ringde mig dagligen, och jag var tvungen till att brutalt stoppa hans maskingevärspratande. ”Antingen skriver du under fullmakten att jag är ditt juridiska ombud och följer spelreglerna, eller får du hitta någon annan som lyssnar till dina monologer.” Till min förvåning undertecknade Roger fullmakten dagen efter.

Mamman – som också var pingstvän – hade flyttat till Örebro med dottern och vägrade lämna henne till Roger enligt den interimistiska umgängesrätten som beslutats av Landskrona tingsrätt. Efter förhandlingen om verkställighet i Örebro länsrätt tog vi tåget tillbaka igen. Roger var säker på att vi hade vunnit, men jag var inte alls lika säker. När jag klev av i Kävlinge hoppade Roger ut på perrongen och ropade jättehögt: ”Halleluja!! Gud välsigne dig, Mårten!”. Då är det värt något att vara juridiskt ombud.

Vi vann. Men det betyder inte särskilt mycket. Jag följde med Roger upp till Örebro vid första umgängestillfället – kl. 10-16. Utan mig skulle han inte ha haft en chans att få med sig dottern från pingstvännernas förskola. Och jag kan lova att det satt hårt inne. Vi hade hyrt en bil – det var fint sommarväder och hade planerat att åka till en badplats. En kvinna från socialnämnden hade utsetts som övervakare. Vi var listiga och placerade henne i framsätet. Roger och Emily satt i baksätet och naturligtvis skulle Roger och ingen annan hjälpa flickan med säkerhetsbältet. Jag hade tagit med kameran och plåtade bilder på badplatsen.

Nästa umgängestillfälle var i Landskrona. Då hade det gått upp för kvinnan i socialnämnden hur i den milda grad tjänstemännen hade ljugit för henne. Hon åkte in till Lund och träffade några kompisar och lät Roger ha Emily för sig själv. Tyvärr valde hon senare att lämna socialnämnden. Det var just sådana som hon som hade behövts där.

Såklart ville Roger ha mig som ombud även i Landskrona tingsrätt i själva vårdnadsmålet. Men där var det tvärstopp. Om någon skulle fråga Roger är jag säker på att han skulle gå ed på följande replik av rådman Stellan Fors: ”Mårten ska inte ha en krona.”

Familjerättsindustrin

Nedanstående beskrivning kan kanske verka chockerande på somliga. Men tyvärr är den sann, och det har den varit i flera årtionden. Detta exempel från Sverige gäller i högre eller mindre grad hela Europa.

Industrins målsättning är att maximera sin omsättning. Till skillnad från industrier som Volvo och Stora Enzo har Familjerättsindustrin inget vinstkrav på sig. De familjerättsliga avdelningarna i Sveriges kommuner är industrins motor och hjärta. ”Barnens bästa” är i verkligheten ”maximal skada på barn, vuxna och samhälle”. Detta är nämligen i överensstämmelse med Industrins målsättning.

När man förstått detta blir de olika aktörernas agerande fullständigt logiskt. T.ex. att rättssystemet med några få undantag premierar de som bryter mot lagstiftningen och straffar de som följer den.

Övriga deltagare i Industrin: Försäkringskassan, polisen (Fotnot: Många hederliga poliser vägrar delta i Industrins aktiviteter så som tvångsomhändertagande av barn. Men det finns tillräckligt många andra poliser som gör det med liv och lust!), åklagarmyndigheten, rättssystemet, Skatteverket, Kronofogden, advokater, psykologer, psykiatriker, konsulter, Socialstyrelsen, barnombudsmannen BO, justitieombudsmannen JO, Bris – och jag har säkert glömt flera stycken!

Organisationer som kvinnojourer, mansjourer, papparättsorganisationer och mammarättsorganisationer ökar polariseringen mellan könen. Detta ligger också helt i Industrins intresse.

Utåt ger Industrin medborgarna bilden av att den verkar för ”barnens bästa” och att Sverige är en rättsstat. Att det skulle vara så önskar väl alla laglydiga medborgare.

I denna Industri utvecklas och förfinas våldets språk. Laglydiga människor och deras barn som kommer i kontakt med Industrin är chanslösa och krossas fullständigt. Många – framför allt tidigare välfungerande fäder – hamnar som socialbidragsmottagare, och barnen blir i olika grad skadade för livet. De värst drabbade barnen åsamkas PAS (”Parental alienation syndrome”). De skador PAS-barnen kommer att tillfoga samhället i framtiden höjer också Industrins omsättning. Och det finns redan flera genarationer av skadade PAS-barn i det nuvarande svenska samhället! Helt i linje med Industrins målsättning.

En socionom som vill hjälpa sårbara människor och följa lagstiftningen göre sig inte besvär att söka jobb på en svensk socialförvaltning. En sådan person skulle motverka Industrins målsättning.

En anekdot från 1991: Jag satt på ett skånskt kommunhuscafé och råkade höra samtalet mellan damerna från familjerättsavdelningen. Familjerättssekreteraren sade: ”Nu ska vi bara tvångsomhänderta några fler barn, så får vi en ny tjänst!” Varefter samtliga damer runt bordet skrattade hjärtligt.

Jag har inte samma sorts humor som de har, men de är synnerligen värdiga representanter för Industrin.

Industrin är stark, och den är mycket lite konjunkturkänslig. I kristider är det andra som får spara. Tvärtom tjänar Industrins aktörer på samhällskriser. De har pengar när inga andra har det och kan köpa till vrakpriser när marknadspriserna går i botten (Detta hände 1992.). Det är dock inte Industrin som skapar kriserna – det är politikerna och bankerna.

En kvinnas tal till den man hon älskar (Alternativt med små förändringar: En moders tal till en älskad son)

I samma ögonblick som jag blir gravid har jag den totala makten över dig – oavsett om vi är gifta eller sammanboende. Makten ökar exponentiellt med varje barn vi får.

Jag kan när som helst kidnappa barnen och se till så att du aldrig mer får se dem. Det vore ingen fördel för dig om du i många år har tagit det totala dagliga ansvaret för barnen, utan det rakt motsatta. Hela samhället med Socialtjänsten i spetsen kommer att stödja mig. Jag kan få barnen till att hata dig och sina farföräldrar – PAS – ”Parental Alienation Syndrom” *– så du kan glömma allt hopp om att de ska skicka mejl till dig eller uppsöka dig när de blir större eller vuxna. Du får naturligtvis besöksförbud och riskerar fängelsestraff om du bryter det. Även om jag skulle skada barnen allvarligt fysiskt och någon skulle anmäla mig har du inte en chans. Om jag skulle bli fråntagen barnen skulle de inte placeras hos dig utan i fosterhem om vilka du – i din egenskap av icke-vårdnadshavare – inte skulle kunna få någon information från Socialtjänsten.

Jag kan utan risk anklaga dig falskt för misshandel, misshandel av barn, våldtäkt och incest. Dessutom kan jag begå en rad andra brott mot dig utan att straffas för dem, t.ex. grov stöld. Eftersom du inte är helnykterist kommer du dessutom att bli klassad som alkoholist. I Sverige är risken betydande att du åker i fängelse som oskyldig. Även om du skulle bli helt frikänd är du märkt för livet. ”Ingen rök utan eld”.

Men betalningen kommer du inte undan! Kronofogden lägger inga fingrar emellan när det gäller underhållsbidrag. De tvekar inte en sekund med att beslagta din eventuella bostadsrättslägenhet, sommarstuga eller bil om du inte betalar.

Om du skulle råka prata för mycket om orättvisorna på din arbetsplats riskerar du att förlora jobbet. Och att inte få något nytt. I alla fall inget i paritet med dina kvalifikationer. Om du är egen företagare kommer du att straffas genom att ingen köper av dig – oavsett hur bra och prisvärda dina produkter är.

Ingen kommer att hjälpa dig – inte ens dina närmaste ”vänner”. Tvärtom kommer alla att angripa dig som pirayor.

Din starkt försvagade ekonomi kommer att göra det svårt för dig att inleda ett nytt förhållande. I storleksordningen 10 000 svenska mödrar följer årligen ovanstående handlingsmönster i högre eller mindre grad. Många drabbade fäder har blivit alkoholiserade eller narkomaner och hamnat i rännstenen för resten av livet. Eller begått självmord.

Inga garantier gäller. Jag kan när som helst bryta ingångna avtal. Och om t.ex. en födselpsykos – något som drabbar cirka en av tusen kvinnor – skulle förändra mitt psyke är loppet sannolikt kört för dig och våra barn.

Om du ändå vill ha barn med mig känner du i alla fall till riskerna nu, och jag har inte ljugit för dig. Du avgör vilket.

*Närbesläktat med det så kallade ”Stockholmssyndromet”.