Språktjänster

  • Tillsammans med kunden fastställs vilket material som ska översättas.
  • Jag språkgranskar materialet samtidigt som jag ersätter text med bilder där det är möjligt samtidigt som jag upprättar en lista på facktermer m.fl. viktiga termer.
  • Om det är många termer upprättas en termdatabas med översättningar till aktuella språk. Om antalet termer är förhållandevis litet räcker det med en Excelfil. Därmed är källtexten och termunderlaget för översättningarna klara.
  • Jag anlitar de översättare som behövs för projektet.
  • Jag levererar översättningarna samt den termdatabas/termlista som är kundens ägodel.

Webbplatser

Både de som redan har en webbplats, och de som tänker skaffa en webbplats, kan ha glädje av språkprodukten. Enligt min mening ska en kund ha tillgång till ett användarvänligt uppdateringsverktyg. Dessutom ska kunden själv kunna sköta sökmotoroptimeringen (SEO) löpande. Dvs. kunderna ska ha valmöjligheten att göra jobbet själva eller att anlita någon som gör det åt dem. Utan extra kostnad kan TheCart rekommendera webbdesignbyrå och SEO-lösning. Om en kund väljer att göra jobbet själv blir den löpande kostnaden för uppdatering och SEO cirka 250 SEK/månad.

Efter att de första 2 punkterna avklarats får kunden ett fast pris för resten av arbetet samt leveransdatum.